kommunism

Om kommunism

Kommunism är en ideologi som baseras på Marxism som grundades av tysken Karl Marx på 1840-talet. Grundidén i kommunism är att de producerande enheterna i ett samhälle ska vara ägda av staten så att de kan kontrollera vilka som får ta del av de resurser de producerar. Tanken bakom detta är att eliminera klasshierarkin i samhället och att alla resurser fördelas lika mellan samhällets invånare.

Tommaso Campanella och Jean Jacques Rousseau

Under mitten av 1800-talet fanns det flera olika grupper med kommunistiska idéer och teorier. Några nyckelpersoner som influerade ideologin var Tommaso Campanella som skrev om ett politiskt koncept där samhällets produkt skulle delas lika mellan dess invånare och Jean Jacques Rousseau som skapade en skrift innehållandes idéer om ett samhälle som styrdes av samhällets invånare istället för ett fåtal makthavare.

Karl Marx

Karl Marx använde sedan dessa teorier och andra för att lägga grunden för en tidig form utan kommunism som idag kallas Marxism. Denna form av kommunism bygger på en idé om ett samhälle med jämnare fördelning av resurser och makt. Marx menade på att samhället han levde i hade stora maktskillnader mellan dess invånare och därför blev uppdelat i olika samhällsklasser där de rika utnyttjade de fattiga. Under 1900-talets början startade ett inbördeskrig i Ryssland som kulminerade i Oktoberrevolutionen vilken resulterade i grundandet av de första kommunistiska partierna i världen. Under nästföljande år följde en tid där kommunismen var stark främst i Östblocket med dåvarande Sovjetunionen i spetsen.

Under 1980-talet var Sovjetunionen hårt pressade av USA och avsaknad av starka ledare. År 1990 blev Michail Gorbatjov president för Sovjetunionen och införde ett antal reformer som gav medborgarna ökad åsiktfrihet och större journalistisk frihet. Han gjorde även ekonomiska reformer och försök till att införa marknadsekonomi. Detta blev en av de största anledningarna att kommunismen till slut föll i Sovjetunionen och Östblocket.

Kommunism idag

Idag är kommunismen inte lika stark men det finns fortfarande länder där det styrande partiet är kommunistiskt. Exempel är Kina med Kinas kommunistiska parti, Kuba med Kubas kommunistiska parti och Nordkorea med Koreas arbetarparti som säger sig tillämpa en vidareutveckling av Marxism-Leninismen.

Kommunism i Sverige

I Sverige grundades 1921 Sveriges kommunistiska arbetarparti som en avknoppning till dåvarande Socialdemokratiska arbetarpartiet. Detta parti delades senare upp i två delar varav den ena delen blev Vänsterpartiet kommunisterna – idag känt som Vänsterpartiet vilket inte har samma koppling till kommunismen trots dess historia. Istället finns det mindre partier med en klar kommunistisk inriktning, t.ex. Kommunistiska Partiet och Sveriges Kommunistiska Parti.

Kritiken som har riktats mot kommunism som ideologi har kommit från flera håll. Till exempel att de som äger produktionsmedel motsätter sig att de ska beslagtas av staten men även att den förespråkar metoder som kan ses som odemokratiska. Vissa menar på att ideologin strider mot mänskliga rättigheter och att det var det som gjorde att kommunismen till slut föll.

Framtiden för kommunism

Framtiden för kommunismen är oviss – ute i världen finns det flera exempel där kommunism har resulterat i ett stängt och kontrollerat samhälle, t.ex. i Nordkorea. Dock har många yngre människor idag mycket nya idéer och tankesätt vilket kan vara en fördel för kommunistiska partier.

Vänster och Sverigedemokraterna

Det har inte undgått någon att Sveriges tredje största parti Sverigedemokraterna har fått i riksdagsvalet 2014 12.86 procent av rösterna. Medans vänster i Sverige minskade, som vanligt. Många frågar sig hur det är möjligt att SD kunde fått så många röster. Svaret är ganska enkelt. Medan vänster sympatisörerna minskar i hela världen blåser höger vindar kraftigt i hela världen. Främsta orsaken är en okontrollerad massinvandring i Sverige. Man har öppnat upp Sveriges gränser för länder i mellanöstern och tar in enorma mängder med människor både därifrån och Afrika. Människor som har en annan kultur och lägre utbildningsnivå än medelsnittet i Europa. Den största gruppen av människor som kommer hit är utbildade inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske näringen eller har ingen utbildning alls. Näringsgrenar helt enkelt som är minimala i Sverige. Det finns helt enkelt inget arbete inom dessa grenar att få. Hur ska alla dessa människor få ett arbete och kunna försörja sig själva och sin familj? Man ska hjälpa människor i nöd, men behöver man verkligen göra detta i Sverige? Kan man inte istället hjälpa dessa utsatta grupper i sina hemländer istället? Sverigedemokraterna har debatterat detta kraftigt och blivit kallade för nazister. Vänster har bedrivit en hetskamp mot SD och fortsätter att så göra. Båda dessa politiska partier har ”fotsoldater”. Hos vänstern kallar man fotsoldaterna för Vänsterextremister. De är oftast svartklädda människor med maskar som du ibland ser vid demonstrationer. Revolutionära Fronten och AFA är typiska vänsterextremister. Men inför det nazistiska hotet är Avskyn total och hela det öppna samhället mobiliserar för att isolera dessa mörkerkrafter. Engagemanget är så stort att det nästan har lett till en besatthet vid nazism i debatten. Detsamma kan verkligen inte sägas om vänstervåldet. I stället för isolering bjuds vänsterns antidemokrater in i värmen och deras dåd omges av ett förlåtande ljus.

Revolutionära Fronten och AFA

I Kärrtorp demonstrerade stora delar av det offentliga Sverige sida vid sida med Revolutionära Fronten och AFA, och på scenen uppträdde hiphopgruppen Kartellen som går i armkrok med våldsvänstern. Min uppfattning är att man legaliserar vänstervåldet med hjälp av de väletablerade nyhetskällor som t.ex. DN, Expressen, Aftonbladet, SR och SVT. Har du frågat dig själv varför du tycker illa om SD? Svaret är att de stora nyhetskällorna manipulerar vad du ska tycka är ”rätt” eller ”fel”.

En motpart till de etablerade nyhetskanaler som censurerar verkligheten är avpixlat.info (Extern länk). Besök sidan om du är mer intresserad av att läsa om SD (Sverigedemokraterna).

Om Avpixlat

Avpixlat är en oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion och startades hösten 2011. Avpixlats ambition är att till det svenska folket leverera nyheter och debatt ur synvinklar och om en verklighet som övriga medier i kartellbildning med varandra och det politiska etablissemanget undanhåller medborgarna. Avpixlat fyller ett journalistiskt vakuum och har med det konceptet vunnit en ansenlig läsekrets och blivit en aktör i samhällsdebatten som medier och politiker nu tvingas förhålla sig till. Ordet Avpixlat anspelar på den avidentifiering med rutmönstring av ansikten på förbrytarfoton som media ägnar sig åt i syfte att skydda deras identitet, vanligtvis också i kombination med en upplättning av hudfärgen, så kallad “vitpixling”, för att dölja brottslingens icke-svenska etnicitet. Men namnet uttrycker också symboliskt en motreaktion mot den skönmålning, selektering, förvrängning och censurering av fakta som media bedriver i rapporteringen kring utlänningars och invandrares brottslighet, invandringens konsekvenser för Sverige och andra företeelser som på ett obekvämt sätt inte passar in i den multikulturella idyll man i maskopi med makthavarna vill sälja till läsarna.

Läs gärna de ocensurerade kommentatorerna på deras hemsida. Det är både underhållande och speglar Svenskarnas syn på samhället i verkligheten. På Avpixlat får du den oretuscherade bilden – och texten.